Cha đẻ của mạng web toàn cầu đang rất thất vọng với đứa con của mình

Trong thư, Tim Berners-Lee đã vẽ nên một bức tranh âm u về internet hiện đại, một không gian mạng bị thống lĩnh bởi một đôi nền tảng đồ sộ mà đang giới hạn sự đổi mới. Tuy nhiên ông cũng đã viết, rằng mọi việc vẫn chưa quá muộn để thay đổi, nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần một đội kinh doanh, công nghệ, chính phủ, một từng lớp trí thức và các nghệ sĩ cùng nhau hợp tác để xây dựng một " màng lưới internet mà chúng ta đều muốn có."

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee

Ông Lee đã có nhiều lời chỉ trích cho những nền tảng đồ sộ trên internet, như Facebook, Google và một số ông lớn khác. Ông Lee cho rằng những nền móng này đã thống trị những lĩnh vực riêng của họ, và từ đó, họ cũng đã trở thành những kẻ gác cổng. Họ " kiểm soát những ý tưởng và những quan điểm được nhìn thấy và san sẻ," theo như ông Lee đã viết trong thư. Ông chỉ ra rằng những ông lớn này có thể cản trở việc cạnh tranh bằng cách tạo ra các rào cản. "Họ thu mua các đối thủ startup, mua cả những sáng kiến mới và thuê những người tài năng hàng đầu trong ngành. Cộng với lợi thế cạnh tranh từ dữ liệu người dùng của họ, và chúng ta có thể chờ mong rằng, 20 năm tới sẽ có ít sáng tạo hơn so với 20 năm vừa qua."

Việc hội tụ quyền lực trên internet cho một số ông lớn như hiện thời có thể dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng. Một thí dụ là khi dịch vụ Amazon Web Services gặp sự cố, và rất nhiều dịch vụ internet khác đã cho nên mà ngưng hoạt động. Ngoài ra, việc tụ hợp internet vào một sim hải dương số nền móng lớn còn đem lại một thứ đáng sợ hơn nhiều: Sự vũ khí hoá mạng internet. Từ những thuyết âm mưu đang làm mưa làm gió, đến những account mạng tầng lớp giả đang gây ảnh hưởng thụ động đến chính trị, những nhân tố bên ngoài đang có khả năng tối đa hoá các núm thao túng do internet đang trở thành quá tụ tập như hiện.

Những nền móng lớn này lại không được trang bị đầy đủ để có thể làm việc vì những ích của từng lớp, do họ phải tụ họp vào lợi nhuận. "bổn phận, và đôi khi là gánh nặng, của việc đưa ra những quyết định này phụ thuộc vào những công ty vốn được xây dựng để tối đa hoá lợi nhuận thay vì tối đa hoá ích tầng lớp. Một hệ thống pháp lý đặt ích tầng lớp lên đầu có thể giúp giảm bớt những bít tất tay này," ông Lee đã viết.

Ngoài ra còn có một vấn đề nhức nhối với internet nữa: Đó là xoá bỏ khoảng cách kĩ thuật số bằng cách giúp những người chưa kết nối có thể đến được với internet. Những người này có thể là đàn bà, những người nghèo, những người sống ở vùng heo hút, v.v... Đem họ đến với internet sẽ giúp đa dạng hoá ngôn ngữ trên internet. Ngoài ra, đó còn là một hành động nhân đạo, nhất là khi liên hợp Quốc cũng đã quyết định rằng, truy cập internet là quyền cơ bản của con người. Sẽ cần hơn cả những mô hình kinh doanh sáng tạo để có thể giúp họ kết nối. Chúng ta cần phải ủng hộ những chính sách giúp đem internet đến với họ.

Tham khảo Engadget

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

0868.226.226